Filipino Worship Service


The Filipino Worship Service is held every Sunday at 10:30 am at RELC, Room 605.

For FilWS messages, click here.


Weekly

 S/No.   Date   Vol./No.   Title 
1. 25 Feb 2024 Vol.VIII No. 30 The Bible Teaches the Doctrine of Preservation
2. 18 Feb 2024 Vol.VIII No. 29 ANG PANGUNAHING GAWAIN NG ATING BUHAY AY ANG PAGSUNOD SA PANGINOON
3. 11 Feb 2024 Vol.VIII No. 28 THANKSGIVING
4. 04 Feb 2024 Vol.VIII No. 27 PAGLILINGKOD KATULAD NI KRISTO: SA ISANG MUNDONG WALANG KRISTO (1/2)
5. 28 Jan 2024 Vol.VIII No. 26 Greetings!
6. 21 Jan 2024 Vol.VIII No. 25 Testimonies of Charlyn Mampo Julian
7. 14 Jan 2024 Vol.VIII No. 24 True Life BPC — Filipino Worship Service 2023
8. 07 Jan 2024 Vol.VIII No. 23 KATOTOHANAN, PAG-IBIG NG DIYOS, PAGKAKAISA (katapusan)

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2024 True Life Bible-Presbyterian Church