Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Brethren and friends, the Philippines is nearing a turn towards legalizing same sex-marriage. The pressure to implement a law towards this pervert and evil relationship is increasing. The Philippine Daily Inquirer reported on June 10, 2019 of “The Status of LGBTQ+ rights in the Philippines.” It says that according to a survey our country has “high a high public acceptance of homosexuals.” It cited that “73 percent of adult Filipinos agreed that ‘homosexuality should be accepted in the society.’” How about you? If you are truly a Bible-believing Christian, you should take heed to what the Word of God says, “Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God” (1 Corinthians 6:9–10). Even in the Old Testament, God already condemned homosexuality, “If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them” (Leviticus 20:13).

ANG KAMALIAN NG HOMOSEXUALITY!

(Don Boys, PhD, published in True Life BPC Weekly on 26th May 2019)

Ang taong matino ay hindi bastang susubukang iwaksi nang walang pag-iisip ang moralidad, mabubuting asal at mga tungkulin na umiiral na sa libu-libong taon ng sibilisasyon.

Ang mga taong sumasang-ayon sa kabaligtaran ng pag-iisip ng mundong ito ay hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, pataas at pababa, itim at puti, mabuti at masama, o normal at abnormal. Iniutos sa atin ng Hebreong propetang si Amos na “Mapoot ang kasamaan at mahalin ang mabuti.” (Iniutos sa atin na magagalit tayo sa kasamaan ngunit hindi ang mga taong gumagawa nito.) Gayunman, ang karamihan sa mga tao ay itinapon ang propesiya ni Amos sa abo at iminumungkahi na ang masama para sa isang tao ay maaaring mabuti para sa iba. Hindi takot sa Diyos. Bagaman maaaring may ilang matapat na hindi sumasang-ayon tungkol sa ilang mga bagay, ngunit kapag ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa isang isyu, iyon ang tama. Malinaw ang sinabi ng Diyos tungkol sa pagsuway sa kanyang Salita. Dapat lang na susundin natin ito!

Karamihan sa mga homosexual, sa halip na makitungo sa ating mga pagtutol at pagpupuna, sila ay dumaan sa kahiya-hiya na hiyawan na nag-aakusang, “mapoot,” “pagkapanatiko,” at “hindi pagpaparaya.” Ito ang mas madali sa kanila kaysa sa pagsasalita sa tunay na isyu. Kahit na ang ilang mga sumusuporta sa “tradisyonal” na kasal ay mga mapopoot, hindi ibig sabihin na ang homosexuality ay naging tama at mabuti para sa lipunan.

Ating Diyos na Tagapaglikha ay Hindi Nagkamali

Hindi ito pagkakamali ng ating Tagapaglikha sapagkat sinabi ni Panginoong Hesukristo sa Mateo 19:4–5, “Hindi ba ninyo nabasa, na siya na gumawa sa kanila sa simula ay ginawa silang lalaki at babae, At sinabi, Dahil dito ang isang tao ay umalis sa ama at ina, at makikipagtipan sa kaniyang asawa: at silang dalawa ay magiging isang laman?

Ang mga taong gumagawa sa kanilang sarili na mga homosexual (bakla o tomboy) ay ipinanganak na heterosexual (lalaki o babae). Sila ay nagrerebelde laban sa plano ng Diyos na itinalaga para sa kanilang buhay. Ang homosexual ay isang terminong ibinigay sa mga heterosexual na naghimagsik laban sa kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan.

Kung walang sinasadya na mga depekto sa kapanganakan, ang isang sanggol ay ipinanganak na may mga kagamitan bilang lalaki o babae at ang paggamit ng naturang kagamitan na binigay ng Diyos ay normal, halata, at kanais-nais sa ilalim ng mga pangyayari na pinaplano ng isang mapagmahal na Ama natin na nasa langit. Ang paggamit ng “kagamitan” sa mali (na hindi normal) ay pumipinsala sa mga indibidwal na kasangkot at banta sa plano ng Diyos para sa lipunan. Gayunpaman, ang makasalanang sanlibutan natin ngayon ay laging naglalayong lumabas sa buhay na hindi nilayon ng Diyos para sa tao. Ang masuwayin na mga tao ay kumukuha ng mabuti at ginagawa itong masama.

Ang tao ay hindi kailangang tumugon sa bawat pagnanais ng kanyang laman. Ang isang tao ay maaaring natural na tamad ngunit siya ay sa pilitang gumigising pa rin sa umaga bawat araw at pumupunta sa trabaho. Ang tao ay may likas man na pagnanasa para sa tsokolate ngunit hindi siya dapat kumakain ng isang dosenang Snicker bawat araw para maaliw. Kahit na ang isang tao ay may alcohol gene na natagpuan sa kanya, hindi ito nagpawalang-sala sa isang tao na magiging isang lasenggero. Wala at walang sinuman ang nagpipilit sa isang lalaki na sumisiping sa kapwa lalaki at gawin ang mga abnormal, baliw, at kasuklam-suklam na ginagawa ng isang homosexual.

Ang mga tao ay puwedeng magbabago sa lahat ng oras. Kaya ang mga tagapayo ay hindi dapat magsabi sa mga tao na hindi nila mababago ang kanilang mga sekswal na kagustuhan at gawi. Siyempre, maaari silang magbago. Alam ko ang dating buhay sa isang homosexual na nagbago at namumuhay nang normal, masaya, produktibong buhay-na at may isang anak. Kung ang mga homosexual ay hindi maaaring baguhin ang mga pedophile ay walang pag-asa rin sa kanilang buhay. Bukod pa rito, kung ang mga pedophile ay ipinanganak na ganoon at hindi maaaring baguhin ang kanyang pag-uugali, ang malaking tanong ay paano maaaring makatarungan ang bilangguan para sa mga pedophile?

Ang mga Homosexual ay Hindi Umiiral

Ang katotohanan ay hindi umiiral ang mga homosexual na tao ngunit mayroong mga heterosexual na pumili ng isang buhay ng kabuktutan at paghihimagsik laban sa Diyos. Hayaan akong gawing malinaw ito: na ang homosexual, bilang isang grupo, ay hindi umiiral ngunit ang homoseksuwalidad ay umiiral dahil ito ay isang pagpipilian na ginawa ng mahihina, bingkong, sinasadya, at masasamang tao.

Growing Up Straight”, isang libro na inirerekomenda ng National Institute of Mental Health, na “Sinasabi ng siyentipikong pinagkasunduan na ang homosexuality ay napakalaking kinukondisyon ng kapaligiran at mula sa pagkabata lalong-lalo na sa impluwensya ng mga magulang sa tahanan.” Hindi totoo na mayroong “gay gene.” Hindi ito maaring gamiting dahilan para sa makasalanang buhay ng mga homosexuals.

Sinabi ng dalawang mananaliksik na Bearman at Bruckner sa Marso, 2002 ng American Journal of Sociology, “[A]ng mga resulta ng siyentipikong pananaliksik ay sumusuporta sa teorya na ang mas mababang pagkikilala ng kasarian sa pagsasama sa unang bahagi ng pagkabata at pagbibinata o pagdadalaga ay nagbubuo ng kasunod na mga romantikong kagustuhan ng parehong kasarian.” Sinasabi ng mga propesor ng Yale/Columbia hindi tinutukoy ng DNA ang parehong mga kagustuhan sa sex. Ito ay karanasan sa buhay na naghuhubog ng mga kagustuhan sa sekswal. Walang sinuman ang ipinanganak na bakla o tomboy. Walang sinuman!

Sinabi ni Bryan Fischer na sa ScienceDaily, “Walang isang gene para sa homoseksuwalidad ang natagpuan sa kabila ng maraming mga pag-aaral na naghahanap ng isang koneksyong genetiko.” Walang sinuman ang ipinanganak na bakla o tomboy, at sino man ang nagsasabi tungkol dito, siya ay sinungaling!

Si Dr Lisa Diamond, isang tomboy na feminist psychologist at isa ring mataas at respetado na miyembro ng American Psychological Association, ay gumugugol ng maraming taon sa pagtututol sa ideya na ang homosexuality ay likas at hindi nababago. Tulad ng sinabi ng clinical psychologist na si Dr Laura A. Haynes, sa pamamagitan ng kanyang mga pahayagan, na sinasabi ni Dr Diamond na, “Ang labanan upang ipagtanggol ang teorya na ‘Ipinanganak na bakla o tomboy ang saggol at hindi maaaring baguhin’ ay tapos na, at si (Diamond) ay nagsasabi sa mga aktibista ng LGBT na huminto na sa pagtataguyod ng mga kasinungalingan.” (Kinuha ito mula sa “Common Sense for Today”, http://donboys.cstnews.com, Abril 24, 2019.)

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church