Filipino Bible Fellowship


The Filipino Bible Fellowship meets every Sundays at 3:00 pm at Godhill.

For FilBF messages, click here.


Weekly

 S/No.   Date   Vol./No.   Title 
1. 28 Mar 2021 Vol.V No. 35 Westminster Confession of Faith
2. 21 Mar 2021 Vol.V No. 34 BEST
3. 14 Mar 2021 Vol.V No. 33 Warnings against Worldly Wisdom
4. 07 Mar 2021 Vol.V No. 32 MGA PAGSUBOK SA BUHAY (TRIALS IN LIFE)
5. 28 Feb 2021 Vol.V No. 31 The Betrayer
6. 21 Feb 2021 Vol.V No. 30 Bible verses warning against using our tongues to hurt others
7. 14 Feb 2021 Vol.V No. 29 Glorifying God and Enjoying Him
8. 07 Feb 2021 Vol.V No. 28 Go Labour On!
9. 31 Jan 2021 Vol.V No. 27 Mga Katangian ng Totoong Pananampalataya (ni Thessa B. Lagapa) – 2/2
10. 24 Jan 2021 Vol.V No. 26 Mga Katangian ng Totoong Pananampalataya (ni Thessa B. Lagapa) – 1/2
11. 17 Jan 2021 Vol.V No. 25 Pagbasa, Pag-ampo, Pagtubo - Cebuano RPG (Read, Pray and Grow)
12. 10 Jan 2021 Vol.V No. 24 It is better to give than to receive!
13. 03 Jan 2021 Vol.V No. 23 Testimony of Salvation – Jose Trinipil Lagapa II (Biboy)

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2021 True Life Bible-Presbyterian Church